همه دسته بندی ها

صفحه اصلی> خط تولید > خالی های رزین موقت

WAX

WAX

موم بر پایه پارافین درجه پزشکی برای محافظت در برابر بریس ها و تحریک دستگاه های دندانی به بافت های نرم دهان.

تماس با ما

WAX

  • مشخصات فنی
  • اطلاعات پرس و جو
WAX Technical Specifications
مشخصات فنی

WAX
موارد مصرف

Inlays and Onlays

Single crowns

Multi-unit bridges of up to 14 units

Abutments

پروتزهای جزئی

Wax-ups

Model castings

فیزیکی 

مشخصات

Drip point: 100-120°C

Density: 0.95g/m3

Viscosity (at 120°C): >120 MPa.s

Solubility (in water): insoluble (at 20°C)

Flash point: >220°C

سایه White, Blue, Green, Grey, Natural, Brown
سیستم های 98 میلی متر / 95 میلی متر / 92 * 75 میلی متر

ضخامت

10 میلی متر / 12 میلی متر / 14 میلی متر / 16 میلی متر / 18 میلی متر / 20 میلی متر / 22 میلی متر / 25 میلی متر / 30 میلی متراطلاعات پرس و جو